Liên hệ

thietbibaominh

Địa chỉ: 26 Nguyễn Đình Khơi, Phường 4,Quận Tân Bình, TP HCM.

Số điện thoại: 0944 034 036

Kế toán

Địa chỉ: 26 Nguyễn Đình Khơi, Phường 4,Quận Tân Bình TP HCM

Số điện thoại: 0833 034 036

Email: acc@thietbibaominh.com

Hỗ trợ kỹ thuật

Địa chỉ: 26 Nguyễn Đình Khơi, Phường 4, Quận Tân Bình, TP HCM

Số điện thoại: 0943 777 074

Email: thietbibaominh@gmail.com

Góp ý với chúng tôi

Bạn vui điền đầy đủ các thông tin để chúng tôi có thể phản hồi ý kiến của bạn.
  • Công Ty TNHH MTV Thiết Bị Bảo Minh
  • Địa chỉ: 26 Nguyễn Đình Khơi, Phường 4,Quận Tân Bình TP HCM
  • Điện thoại: 0944 034 036 - 0981 032 035
  • Fax: 028 3997 0376
  • Email: info@thietbibaominh.com
  • Website: http://thietbibaominh.com