8.0 mm x 300mm  Vít sọc trong dẹp 46-531

8.0 mm x 300mm Vít sọc trong dẹp 46-531

Nhãn hiệu: SKU: BMC-1008-531 Loại:
-Mã sản phẩm: 46-531 -Qui cách: 8.0mm x 300mm L -Xuất xứ: Crossman -Sản phẩm cùng loại:
60.000₫

Thông số kỹ thuật:
-Mã sản phẩm: 46-531
-Qui cách: 8.0mm x 300mm L
-Xuất xứ: Crossman
-Sản phẩm cùng loại:

Mã sản phẩm

Quy cách

Giá bán

46-501

3.2mm x 50mm L

17,000 đ

46-502

3.2mm x 75mm L

19,000 đ

46-503

3.2mm x 100mm L

20,000 đ

46-504

4.0mm x 75mm L

20,000 đ

46-575

4.0mm x 100mm L

21,000 đ

46-506

4.0mm x 150mm L

22,000 đ

46-507

4.0mm x 200mm L

26,000 đ

46-508

4.0mm x 250mm L

44,000 đ

46-509

4.0mm x 300mm L

33,000 đ

46-511

5.0mm x 75mm L

26,000 đ

46-512

5.0mm x 100mm L

27,000 đ

46-513

5.0mm x 150mm L

30,000 đ

46-514

5.0mm x 200mm L

33,000 đ

46-515

5.0mm x 250mm L

38,000 đ

46-516

5.0mm x 300mm L

41,000 đ

46-521

6.0mm x 38mm L

24,000 đ

46-522

6.0mm x 100mm L

28,000 đ

46-523

6.0mm x 125mm L

30,000 đ

46-524

6.0mm x 150mm L

30,000 đ

46-525

6.0mm x 200mm L

35,000 đ

46-526

6.0mm x 250mm L

38,000 đ

46-527

6.0mm x 300mm L

42,000 đ

46-528

8.0mm x 150mm L

42,000 đ

46-529

8.0mm x 200mm L

47,000 đ

46-530

8.0mm x 200mm L

55,000 đ

Chính sách
Khiếu nại
Hỗ trợ Online